Jenis perlindungan dari i-Great Eastern Takaful

Mungkin ada yang tidak maklum perbezaan antara perlindungan hayat, kemalangan peribadi, kad rawatan dan investment-linked protection (ILP). Kebanyakan dari kita bila ditanya akan menjawab sudah ada insurans atau takaful, tapi sebenarnya tak berapa teliti jenis perlindungan yang sedang diambil. 123Takaful.com boleh bantu untuk kenalpasti atau review pelan perlindungan yang diambil, contact saja dengan menggunakan form atau link Whatsapp berikut.

Sebelum itu, berikut disenaraikan beberapa kategori perlindungan takaful. Ia boleh jadi dalam kategori sendiri, atau hasil gabungan beberapa kategori:-

1. Rawatan di hospital :- ia selalu dikenali sebagai medical card

2. Penyakit kritikal :- ia selalunya hadir sebagai rider kepada perlindungan asas atau boleh ditawarkan secara berasingan

3. Kemalangan :- ia selalu dikenali sebagai kemalangan peribadi atau Personal Accident (PA)

4. Kematian / Hilang Upaya Menyeluruh & Kekal :- ia selalu dikenali sebagai perlindungan hayat atau perlindungan asas yang sering disekalikan dengan perlindungan Total & Permanent Disability (TPD)

5. Simpanan / Pelaburan :- ia selalu dikenali sebagai Investment-linked Protection (ILP) yang mana sebagahagian caruman digunakan untuk perlindungan asas manakala sebgahagian lagi digunakan untuk melabur dalam unit amanah

Soalnya, apakah fokus anda?

Dalam keadaan dana untuk perlindungan bersaing dengan dana untuk anak sekolah, dana makanan keluarga, minyak kereta dan keperluan asas, di mana letaknya priority untuk perlindungan.

123Takaful.com boleh bantu untuk kenalpasti keperluan anda yang sebenarnya.

Adakah anda memerlukan lebih penjelasan tentang perlindungan takaful?
Klik Wasap sekarang atau tinggalkan alamat email di sini untuk dihubungi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *