Shariah – nak patuh atau tidak?

Bercakap tentang takaful dan insurans, ia sebenarnya berkisar kepada instrumen patuh shariah atau konvensional (tidak patuh).

Dalam sekecil-kecil hal seperti memilih perlindungan perjalanan umpamanya, kita tetap ada pilihan untuk memilih kepatuhan ini. Soalnya pada pemahaman dan pilihan individu.

Jom mulakan perubahan kecil ini. Pilihlah takaful.

#123takaful

Takaful vs. insurans – mana pilihan anda?

Seperti yang pernah ditulis sebelum ini, takaful berasal dari perkataan Arab “al-kafalah” yang bererti saling menjamin. Dalam entry ini ingin saya menulis tentang beberapa perbezaan antara takaful dan insurans.

Akta
Akta Takaful 1984 vs. Akta Insurans 1963

Sumber Amalan
Takaful dari ajaran Islam vs. insurans dari sistem kapitalis

Pihak Terlibat
Peserta takaful vs. pembeli insurans

Transaksi Kewangan
Sumbangan vs. premium

Perjanjian
Akad vs. kontrak

Syarikat
Pengendali vs. penanggung

Pelaburan
Patuh shariah vs. konvensional

Keuntungan
Mudharabah vs. dividen

Selain itu, oleh kerana semua pelaburan dalam takaful adalah patuh shariah, maka setiap pengendali dimestikan mempunyai satu lembaga pengawasan shariah untuk memeastikan bahawa pelaburan yang dijalankan adalah suci dari unsur gharar, riba atau judi.